تبریز و کندوان - هتل*4 - قطار

تبریز و کندوان - هتل*4 - قطار


| 2.5 روزه

در تور تبریز و کندوان سفری می‌کنیم به تاریخ و طبیعت آذربایجان‌. بازدید از بازار بزرگ تبریز، مسجد کبود، خانه قاجار، عمارت ائل گلی، تاریخ آذربایجان را زنده می‌کند. 


اجراهای تبریز و کندوان - هتل*4 - قطار

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
751/2015 تکمیل
2.5 روزه