ییلاق جواهردشت - خانه محلی - شهریور 98

ییلاق جواهردشت - خانه محلی - شهریور 98


| 2 روزه

در تور ییلاق جواهردشت لذت حضور در جنگل‌های مه‌گرفته و رویایی را کنار هم و پابه‌پای یک‌دیگر برفراز ارتفاعات سماموس تجربه می‌کنیم. به دیدار خانه‌های محلی وسط درختانی انبوه و شگفت خواهیم رفت که هریک به‌تنهایی روایت‌گر داستانی از غربت و شکوه جنگل در جغرافیای سبز پهنه‌ی شمال ایران‌زمین هستند.


اجراهای ییلاق جواهردشت - خانه محلی - شهریور 98

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
839/2014 تکمیل
2 روزه