مجموعه کلیساهای آذربایجان - جشنواره تابستان 98

مجموعه کلیساهای آذربایجان - جشنواره تابستان 98


| 3.5 روزه

در تور ماکو و قره‌کلیسا گذری خواهیم‌داشت بر خطه‌ی آذربایجان، دیار دلاوران. به تماشای شهری شگفت‌انگیز از جنس سنگ می‌رویم که به شهر سنگی ماکو معروف است. در این سفر شانس بازدید از چند کلیسای ثبت‌شده: کلیسای سنت استپانوس، کلیسای تادئوس مقدس وکلیسای زور زور را خواهیم داشت که به‌گواه مورخان، شواهدی عینی بر قدمت منطقه هستند. عظمت دریاچه‌ی سد ارس، آبشار آسیاب خرابه و دیداری کوتاه از شهر تبریز بخش انتهایی سفر به شمال غرب ایران خواهد بود.


اجراهای مجموعه کلیساهای آذربایجان - جشنواره تابستان 98

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
825/2011 تکمیل
3.5 روزه
825/2011/828 هتل - اتوبوس VIP - مجموعه کلیساهای آذربایجان موجود
3.5 روزه 1398-05-18 1398-05-21
825/1622/829 هتل - اتوبوس VIP - مجموعه کلیساهای آذربایجان موجود
3.5 روزه 1398-05-28 1398-05-31
825/1622/830 هتل - اتوبوس VIP - مجموعه کلیساهای آذربایجان موجود
3.5 روزه 1398-06-17 1398-06-20