ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی - شهریور 98

ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی - شهریور 98


| 2 روزه

در تور ماسال، لذت حضور و راهپیمایی در جنگل‌های مه‌گرفته و رویایی را در کنار هم و پابه‌پای یک‌دیگر تجربه می‌کنیم. دیدار و هم‌نشینی با درختانی انبوه و شگفت که هریک به‌تنهایی روایت‌گر داستانی از غربت و شکوه جنگل در ییلاق سوئه چاله و منطقه‌ی  اولسبلنگاه در جغرافیای سبز پهنه‌ی شمال ایران‌زمین است.


اجراهای ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی - شهریور 98

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
721/2003 تکمیل
2 روزه