ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی - شهریور 98

ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی - شهریور 98


| 2 روزه

در تورماسال، لذت حضور و راهپیمایی در جنگل‌های مه‌گرفته و رویایی را در کنار هم و پابه‌پای یک‌دیگر تجربه می‌کنیم. دیدار و هم‌نشینی با درختانی انبوه و شگفت که هریک به‌تنهایی روایت‌گر داستانی از غربت و شکوه جنگل در ییلاق سوئه چاله و منطقه‌ی  اولسبلنگاه در جغرافیای سبز پهنه‌ی شمال ایران‌زمین است.


اجراهای ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی - شهریور 98

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
721/2003 تکمیل
2 روزه
721/2003/2405 موجود
2روزه 1398-06-28 1398-06-29
721/1537/2406 موجود
2روزه 1398-07-04 1398-07-05
721/1537/2407 موجود
2روزه 1398-07-11 1398-07-12
721/1537/2431 موجود
2روزه 1398-07-26 1398-07-27