کویر مرنجاب

کویر مرنجاب


2 روزه | 2

تور یک روزه طبیعت گردی، کویر مرنجاب و دریاچه نمک همراه کلوت در بیکران رنگارنگ افق، در طبیعت پر راز و رمز کویر مرنجاب، با گیاهان تاق در میان تپه ها و رمل های ماسه ای؛ با دریاچه ی نمک، همانند ستاره ای یخی در قلب داغ کویر؛ با کاروانسرای شاه عباسی مرنجاب، و نهر جاری شده در خشکی ماسه ها و کاروانها یی که از کنار این نهر آب گذشته اند، و کمی آن سوتر در دور دستها، با دیدن نمای کوه همیشه بلند دماوند، حسی بی نظیر را تجربه می کنیم. پیشنهادات


اجراهای کویر مرنجاب

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1/2 2 روزه تکمیل
2