ماسال - اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP

ماسال - اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP


| 2روزه

در تورماسال، لذت حضور و راهپیمایی در جنگل‌های مه‌گرفته و رویایی را در کنار هم و پابه‌پای یک‌دیگر تجربه می‌کنیم. دیدار و هم‌نشینی با درختانی انبوه و شگفت که هریک به‌تنهایی روایت‌گر داستانی از غربت و شکوه جنگل در ییلاق سوئه چاله و منطقه‌ی  اولسبلنگاه در جغرافیای سبز پهنه‌ی شمال ایران‌زمین است.


اجراهای ماسال - اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
721/2003/1998 موجود
2روزه 1398-06-18 1398-06-19