خانه محلی - میدل باس - چشمه های رنگی

خانه محلی - میدل باس - چشمه های رنگی


| 2 روزه

در تور دریاچه‌ی چورت و باداب سورت به تماشای گوشه‌ای کم‌نظیر از طبیعت رنگارنگِ ایرانِ زیبا می‌ر‌ویم. خاطره‌ای به‌یادماندنی را کنار چشمه‌های پلکانی و رنگی باداب‌سورت ثبت می‌کنیم و با جاذبه‌های شگفت‌انگیز این منطقه‌ی رویایی عکس یادگاری می‌گیریم و سرمست از لذت تجربه‌های نو به شهرمان بازمی‌گردیم.


اجراهای خانه محلی - میدل باس - چشمه های رنگی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
911/2013/1984 موجود
2 روزه 1398-06-07 1398-06-08