خانه محلی -تخت سلیمان - اتوبوس VIP

خانه محلی -تخت سلیمان - اتوبوس VIP


| 2 روزه

در تور تخت سلیمان برای تماشای جاذبه‌ای ارزشمند به‌نام تخت سلیمان یا همان آتشکده‌ی آذرگشنسب راهی می‌شویم که در دسته‌ی میراث جهانی یونسکو قرار دارد. در این سفر به تماشای گنبد سلطانیه‌ی زیبا و دو جاذبه‌ی مخوف دیگر می‌رویم که کمتر به گوشمان خورده‌است؛ زندان دیو یا همان زندان سلیمان و دودکش جن.


اجراهای خانه محلی -تخت سلیمان - اتوبوس VIP

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1911/1912/1981 موجود
2 روزه 1398-05-10 1398-05-11