گردنه گدوک خودرو 4 نفره کلوت

گردنه گدوک خودرو 4 نفره کلوت


| 2 روزه

در تور اکوسافاری گدوک سفری خیال‌انگیز خواهیم داشت به سمت منطقه‌ای زیبا و باشکوه حوالی فیروزکوه که تاریخ و طبیعت را هم‌زمان به‌چشم خواهیم دید. از عظمت پل ورسک گرفته تا سه‌خط طلایی که قدمت آن‌ها نشان از شکوه طبیعت منطقه دارد؛ در گام بعد سبزی روح جنگل و ترنم خاطرات طبیعت سبز ایران را در پلنگ‌دره به تماشا می‌نشینیم.


اجراهای گردنه گدوک خودرو 4 نفره کلوت

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1968/1970 تکمیل
2 روزه