سافاری خودرو شخصی گردنه گدوک

سافاری خودرو شخصی گردنه گدوک


| 2 روزه

در تور اکوسافاری گدوک سفری خیال‌انگیز خواهیم داشت به سمت منطقه‌ای زیبا و باشکوه حوالی فیروزکوه که تاریخ و طبیعت را هم‌زمان به‌چشم خواهیم دید. از عظمت پل ورسک گرفته تا سه‌خط طلایی که قدمت آن‌ها نشان از شکوه طبیعت منطقه دارد؛ در گام بعد سبزی روح جنگل و ترنم خاطرات طبیعت سبز ایران را در پلنگ‌دره به تماشا می‌نشینیم.


اجراهای سافاری خودرو شخصی گردنه گدوک

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1968/1969 تکمیل
2 روزه
1968/1971/1994 تکمیل
2 روزه 1398-04-27 1398-04-28
1968/1970/1995 تکمیل
2 روزه 1398-04-27 1398-04-28
1968/1969/1996 تکمیل
2 روزه 1398-04-27 1398-04-28