خانه محلی - گیلده و آبشار حویق - اتوبوس 25 صندلی VIP

خانه محلی - گیلده و آبشار حویق - اتوبوس 25 صندلی VIP


| 2.5 روزه

در تور گیلده و آبشار حویق  همسفر با کلوت به دیدن روستایی جنگلی و زیبا می‌رویم و در طبیعت و مراتع زیبای گیلده پیاده‌روی می‌کنیم و لحظه لحظه‌ی حضور در طبیعت بکر منطقه را تنفس می‌کنیم. جنگل‌پیمایی و تماشای آبشار زمرد حویق جذاب‌ترین بخش سفر به این نقطه‌ی سبز از شمال ایران زیبا خواهد بود.


اجراهای خانه محلی - گیلده و آبشار حویق - اتوبوس 25 صندلی VIP

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1920/1924/1943 موجود
2.5 روزه 1398-05-17 1398-05-19
1920/1924/3841 موجود
2.5 روزه 1400-06-10 1400-06-12
1920/3378/3847 موجود
2 روزه 1400-05-27 1400-05-28
1920/3378/3848 موجود
2 روزه 1400-06-11 1400-06-12