دیلمان و اسپیلی - خانه محلی - اتوبوس VIP

دیلمان و اسپیلی - خانه محلی - اتوبوس VIP


| 2 روزه

در تور دیلمان و اسپیلی آماده‌ی یک طبیعت‌‎گردی جذاب در منطقه‌ی ملومه خواهیم شد. پیاده‌روی در دامنه‌ها و مراتع زیبای منطقه همراه بازدید از آبشار دیدنی لونک و گذر از تاریخ در دل یک کاروانسرای جنگلی به‌نام کاروانسرای تی تی خاطرات طبیعت‌گردی و جنگل‌نوردی‌مان را کامل خواهد کرد.


اجراهای دیلمان و اسپیلی - خانه محلی - اتوبوس VIP

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1920/1926 تکمیل
2 روزه
1920/2020/1922 موجود
2.5 روزه 1398-05-23 1398-05-25
1920/1921/1923 موجود
2.5 روزه 1398-06-17 1398-06-19
1920//1924 موجود
2.5 روزه 1398-05-17 1398-05-19
1920/1924/1925 موجود
2.5 روزه 1398-05-02 1398-05-04
1920/1926/1928 موجود
2 روزه 1398-05-03 1398-05-04
1920/1924/1943 موجود
2.5 روزه 1398-05-17 1398-05-19
1920/1926/1983 موجود
2 روزه 1398-06-07 1398-06-08
1920/2054/2055 موجود
2 روزه 1398-05-03 1398-05-04
1920/2054/2056 موجود
2 روزه 1398-05-10 1398-05-11
1920/2054/2057 موجود
2 روزه 1398-05-17 1398-05-18
1920/2054/2058 موجود
2 روزه 1398-05-31 1398-06-01
1920/2054/2059 موجود
2 روزه 1398-06-18 1398-06-19