راه پیمایی گیلده - خانه محلی - اتوبوس(25)VIP

راه پیمایی گیلده - خانه محلی - اتوبوس(25)VIP


| 2.5 روزه

در تور گیلده  همسفر با کلوت به دیدن روستایی جنگلی و زیبا می‌رویم و در طبیعت و مراتع زیبای گیلده پیاده‌روی می‌کنیم و لحظه لحظه‌ی حضور در طبیعت بکر منطقه را تنفس می‌کنیم. جنگل‌پیمایی و تماشای آبگرم علی داشی جذاب‌ترین بخش سفر به این نقطه‌ی سبز از شمال ایران زیبا خواهد بود.


اجراهای راه پیمایی گیلده - خانه محلی - اتوبوس(25)VIP

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1920//1924 موجود
2.5 روزه 1398-05-17 1398-05-19