ییلاق هلودشت - خانه محلی - اتوبوس 25 صندلی VIP

ییلاق هلودشت - خانه محلی - اتوبوس 25 صندلی VIP


| 2.5 روزه

در تور ییلاق هلودشت به طبیعت سرسبز لاهیجان و رودسر می‌رویم. بازدید از روستا و آبشار میلاش و تماشای چشمه لوزان از مهیج‌ترین بخش‌های سفرمان است. دیدن روستای خصیب و مرور بخشی از تاریخ دوره‌ی ساسانی در سازه‌ی میل اُمام یا همان برج امام خاطره‌ی سفرمان را به تلفیقی از طبیعت و تاریخ تبدیل می‌کند.


اجراهای ییلاق هلودشت - خانه محلی - اتوبوس 25 صندلی VIP

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1920/1921 تکمیل
2.5 روزه
1920/2020/1922 موجود
2.5 روزه 1398-05-23 1398-05-25
1920/1921/1923 موجود
2.5 روزه 1398-06-17 1398-06-19
1920//1924 موجود
2.5 روزه 1398-05-17 1398-05-19
1920/1924/1925 موجود
2.5 روزه 1398-05-02 1398-05-04
1920/1926/1928 موجود
2 روزه 1398-05-03 1398-05-04
1920/1924/1943 موجود
2.5 روزه 1398-05-17 1398-05-19
1920/1926/1983 موجود
2 روزه 1398-06-07 1398-06-08
1920/2054/2055 موجود
2 روزه 1398-05-03 1398-05-04
1920/2054/2056 موجود
2 روزه 1398-05-10 1398-05-11
1920/2054/2057 موجود
2 روزه 1398-05-17 1398-05-18
1920/2054/2058 موجود
2 روزه 1398-05-31 1398-06-01
1920/2054/2059 موجود
2 روزه 1398-06-18 1398-06-19