تخت سلیمان - خانه محلی - اتوبوس VIP

تخت سلیمان - خانه محلی - اتوبوس VIP


| 2 روزه

در تور تخت سلیمان برای تماشای جاذبه‌ای ارزشمند به‌نام تخت سلیمان یا همان آتشکده‌ی آذرگشنسب راهی می‌شویم که در دسته‌ی میراث جهانی یونسکو قرار دارد. در این سفر به تماشای گنبد سلطانیه‌ی زیبا و دو جاذبه‌ی مخوف دیگر می‌رویم که کمتر به گوشمان خورده‌است؛ زندان دیو یا همان زندان سلیمان و دودکش جن.


اجراهای تخت سلیمان - خانه محلی - اتوبوس VIP

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1911/1912 تکمیل
2 روزه