شلماش تا گراوان

شلماش تا گراوان


| 3.5 روزه

در تور شلماش تا گراوان به بازدید از مجموعه‌ای از تماشایی‌ترین جاذبه‌های  طبیعی خواهیم رفت که شروع آن با غار زیبای کرفتو خواهد بود. غار شگفت‌انگیز سهولان، چشمه‌های رنگی گراوان و آبشارهای طبقاتی شلماش مقدمه‌ای برای بازدید از غار خارق‌العاده‌ی کتله‌خور خواهد بود.


اجراهای شلماش تا گراوان

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1902//1903 موجود
3.5 روزه 1398-05-17 1398-05-21
1902/1903/1904 موجود
3.5 روزه 1398-05-17 1398-05-20
1902/2016/1905 موجود
3.5 روزه 1398-05-28 1398-05-31
1902/1903/1906 موجود
3.5 روزه 1398-06-18 1398-04-21