ییلاق آغوزحال - اتوبوس 25 صندلی VIP

ییلاق آغوزحال - اتوبوس 25 صندلی VIP


| 1.5 روزه

در تور ییلاق آغوزحال، پا بر جغرافیایی از جنگل‌های ایران می‌گذاریم که معجزه‌ی رنگ و نور را در طبیعت زنده و روشن این منطقه‌ی سبز خواهید دید؛ درختانی انبوه و پررمز و راز که هریک روایت‌گر داستانی از عمق غربت این درختان بلندقامت و فریبنده هستند. راهپیمایی در جنگل‌‌ و تماشای آبشار از تجربه‌های بکر گذر از پهنه‌ی سبز این منطقه خواهد بود.


اجراهای ییلاق آغوزحال - اتوبوس 25 صندلی VIP

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1899/1900 تکمیل
1.5 روزه