دشت لاسم

دشت لاسم


| 2 روزه

در تور کمپ لاسم برای تجربه‌ی ساعاتی شگفت‌انگیز و منحصربه‌فرد راهی لاریجان در استان مازندران می‌شویم. خاطره‌‌ی اقامت در اکوکمپ کلوت در منطقه‌ی رویایی لاسم و تماشای زیباترین‌های طبیعت در دریاچه‌ی سله‌بن و آبشار انگمار از بهترین و جذاب‌ترین لحظات حضور در طبیعتِ پهنه‌ی سبز مازندران خواهد بود.


اجراهای دشت لاسم

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1879//1882 موجود
2 روزه 1398-05-03 1398-05-04
1879//1880 موجود
2 روزه 1398-04-27 1398-04-28
1879/1882/1935 موجود
2 روزه 1398-05-03 1398-05-04
1879/1880/1937 تکمیل
2 روزه 1398-04-27 1398-04-28
1879/1942/1948 موجود
2 روزه 1398-05-10 1398-05-11
1879/1942/1950 موجود
2 روزه 1398-05-29 1398-05-30
1879/1941/1951 موجود
2 روزه 1398-05-10 1398-05-11
1879/1941/1952 موجود
2 روزه 1398-05-29 1398-05-30
1879/1938/1953 موجود
2 روزه 1398-05-10 1398-05-11
1879/1938/1954 موجود
2 روزه 1398-05-29 1398-05-30