گردنه گدوک

گردنه گدوک


| 2 روزه

در تور گدوک میهمان اکوکمپ کلوت در منطقه‌ی مرتفع و کم‌نظیر گدوک خواهیم بود تا خاطره‌ای خوش از اقامت در طبیعت زیبای جنوب مازندران را در دفتر خاطراتمان ثبت و ضبط کنیم. حضور در پلنگ‌دره و گشت‌وگذار و پیاده‌روی در حوالی گدوک سفر مهیج ما را دلچسب و خاطره‌انگیز خواهد کرد.


اجراهای گردنه گدوک

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1879//1880 موجود
2 روزه 1398-04-27 1398-04-28
1879//1882 موجود
2 روزه 1398-05-03 1398-05-04
1879/1882/1935 موجود
2 روزه 1398-05-03 1398-05-04
1879/1880/1937 تکمیل
2 روزه 1398-04-27 1398-04-28
1879/1942/1948 موجود
2 روزه 1398-05-10 1398-05-11
1879/1942/1950 موجود
2 روزه 1398-05-29 1398-05-30
1879/1941/1951 موجود
2 روزه 1398-05-10 1398-05-11
1879/1941/1952 موجود
2 روزه 1398-05-29 1398-05-30
1879/1938/1953 موجود
2 روزه 1398-05-10 1398-05-11
1879/1938/1954 موجود
2 روزه 1398-05-29 1398-05-30