گردنه گدوک

گردنه گدوک


| 2 روزه

در تور گدوک میهمان اکوکمپ کلوت در منطقه‌ی مرتفع و کم‌نظیر گدوک خواهیم بود تا خاطره‌ای خوش از اقامت در طبیعت زیبای جنوب مازندران را در دفتر خاطراتمان ثبت و ضبط کنیم. حضور در پلنگ‌دره و گشت‌وگذار و پیاده‌روی در حوالی گدوک سفر مهیج ما را دلچسب و خاطره‌انگیز خواهد کرد.


اجراهای گردنه گدوک

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1879//1880 موجود
2 روزه 1398-04-27 1398-04-28
1879/2334/2336 موجود
2 روزه 1398-06-28 1398-06-29
1879/2334/2337 موجود
2 روزه 1398-07-11 1398-07-12
1879/2338/2339 موجود
2 روزه 1398-07-18 1398-07-19
1879/2305/2441 موجود
2 روزه 1398-07-04 1398-07-05
1879/2300/2444 موجود
2 روزه 1398-07-04 1398-07-05
1879/2338/2521 موجود
2 روزه 1398-08-23 1398-08-24