اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP - سوار بر ابرها

اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP - سوار بر ابرها


| 2روزه

در تور ییلاقات ماسال، لذت حضور و راهپیمایی در جنگل‌های مه‌گرفته و رویایی را در کنار هم و پابه‌پای یک‌دیگر تجربه می‌کنیم. دیدار و هم‌نشینی با درختانی انبوه و شگفت که هریک به‌تنهایی روایت‌گر داستانی از غربت و شکوه جنگل در ییلاق سوئه چاله و منطقه‌ی  اولسبلنگاه در جغرافیای سبز پهنه‌ی شمال ایران‌زمین است.


اجراهای اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP - سوار بر ابرها

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
721/1537/1862 موجود
2روزه 1398-05-03 1398-05-04