علم کوه

علم کوه


| 3 روزه

در تور علم کوه عازم یک سفر کوه‌پیمایی سنگین می‌شویم به مقصد قله‌ی 4850 متری علم‌کوه که در کلاردشت مازندران واقع شده است. این قله دومین قله‌ی مرتفع ایران است. مسیرهای کوه‌پیمایی علم‌کوه سخت‌ترین مسیرهای سنگ‌نوردی و دیواره‌نوردی در ایران است.


اجراهای علم کوه

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1850//1856 موجود
3 روزه 1398-05-02 1398-05-05
1850//1851 موجود
4 روزه 1398-06-15 1398-06-18
1850/1851/1853 موجود
4 روزه 1398-06-15 1398-06-18
1850//1854 موجود
3.5 روزه 1398-05-16 1398-05-19
1850//1855 موجود
3 روزه 1398-06-20 1398-06-22
1850/1855/1858 موجود
3 روزه 1398-06-20 1398-06-22
1850/2010/1859 موجود
3.5 روزه 1398-05-17 1398-05-20
1850/1856/1934 موجود
3 روزه 1398-05-02 1398-05-05