جبهه جنوبی دماوند (بارگاه سوم)

جبهه جنوبی دماوند (بارگاه سوم)


| 3 روزه

در تور جبهه‌ی جنوبی دماوند، عازم رایج‌ترین مسیرصعود به این قله می‌شویم. قله‌ی آتشفشانی دماوند با ارتفاعی برابر با ۵۶۷۰ متر، بلندترین قله‌ی مخروطی جهان بوده که همیشه کانون توجه کوه‌نوردان داخلی و خارجی است. مسیری چالشی و لذت‌بخش صعود از جبهه‌ی جنوبی چیزی از جذابیت صعود به بلندترین قله‌ی ایران کم نمی‌کند.


اجراهای جبهه جنوبی دماوند (بارگاه سوم)

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1850//1855 موجود
3 روزه 1398-06-20 1398-06-22
1850//1851 موجود
4 روزه 1398-06-15 1398-06-18
1850/1851/1853 موجود
4 روزه 1398-06-15 1398-06-18
1850//1854 موجود
3.5 روزه 1398-05-16 1398-05-19
1850//1856 موجود
3 روزه 1398-05-02 1398-05-05
1850/1855/1858 موجود
3 روزه 1398-06-20 1398-06-22
1850/2010/1859 موجود
3.5 روزه 1398-05-17 1398-05-20
1850/1856/1934 موجود
3 روزه 1398-05-02 1398-05-05