جبهه جنوبی دماوند (بارگاه سوم)

جبهه جنوبی دماوند (بارگاه سوم)


| 3 روزه

در تور جبهه‌ی جنوبی دماوند، عازم رایج‌ترین مسیرصعود به این قله می‌شویم. قله‌ی آتشفشانی دماوند با ارتفاعی برابر با ۵۶1۰ متر، درمیان رشته کوه بزرگ البرز مرکزی، بلندترین قله‌ی مخروطی جهان بوده که همیشه کانون توجه کوه‌نوردان داخلی و خارجی است. مسیری جذاب و هیجانی که دل هر کوهنوردی و طبیعت گردی را می رباید .و هموار مشتاقان فراوانی در سرتاسر ایران وکره زمین دارد .


اجراهای جبهه جنوبی دماوند (بارگاه سوم)

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1850//1855 موجود
3 روزه 1398-06-20 1398-06-22