قله سبلان

قله سبلان


| 3.5 روزه

در تور سبلان عازم پیمایشی جذاب به‌سمت سومین قله‌ی مرتفع ایران می‌شویم. قله‌ی سبلان با ارتفاعی در حدود 4811 متر از سطح دریا در شمال غرب ایران و در استان اردبیل واقع شده است.  اطراف این آتشفشان خاموش، چشمه‌های آب‌گرم فراوانی وجود دارد که بر جذابیت و زیبایی این منطقه برای صعود افزوده است.


اجراهای قله سبلان

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1850//1854 موجود
3.5 روزه 1398-05-16 1398-05-19
1850//1851 موجود
4 روزه 1398-06-15 1398-06-18
1850/1851/1853 موجود
4 روزه 1398-06-15 1398-06-18
1850//1855 موجود
3 روزه 1398-06-20 1398-06-22
1850//1856 موجود
3 روزه 1398-05-02 1398-05-05
1850/1855/1858 موجود
3 روزه 1398-06-20 1398-06-22
1850/2010/1859 موجود
3.5 روزه 1398-05-17 1398-05-20
1850/1856/1934 موجود
3 روزه 1398-05-02 1398-05-05