جبهه شمالی دماوند

جبهه شمالی دماوند


| 4 روزه

در تور جبهه‌ی شمالی دماوند، عازم پرشیب‌ترین مسیرصعود به این قله می‌شویم. قله‌ی آتشفشانی دماوند با ارتفاعی برابر با ۵۶۷۰ متر، بلندترین قله‌ی مخروطی جهان بوده که همیشه کانون توجه کوه‌نوردان داخلی و خارجی است. مسیر چالشی و لذت‌بخش صعود از جبهه‌ی شمالی چیزی از جذابیت صعود به بلندترین قله‌ی ایران کم نمی‌کند.


اجراهای جبهه شمالی دماوند

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1850//1851 موجود
4 روزه 1398-06-15 1398-06-18