سوارکاری ورکانه درجه 2

سوارکاری ورکانه درجه 2


سوارکاری درجه 2 ورکانه | 2 روزه

در تور سوارکاری درجه دوی ورکانه برای یک برنامه‌ی مهیج و جذاب اسب‌سواری به استان همدان و روستای سنگی ورکانه می‌رویم. بعد از گشت‌وگذار در روستا و آشنایی با اسب‌ها آماده‌ی یک سوارکاری دلچسب در طبیعت دلنشین زاگرس در دامنه‌ی الوند می‌شویم که در دسته‌ی تورهای سوارکاری درجه دو قرار می‌گیرد.


اجراهای سوارکاری ورکانه درجه 2

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1022/1706/1849 سوارکاری درجه 2 ورکانه موجود
2 روزه 1398-04-27 1398-04-28
1022/1706/2625 موجود
2 روزه 1398-07-04 1398-07-05
1022/1706/2627 موجود
2 روزه 1398-07-11 1398-07-12
1022/2051/2628 موجود
3 روزه 1398-07-03 1398-07-05
1022/2051/2629 موجود
3 روزه 1398-07-17 1398-07-19