غواصی و اکوسافاری

غواصی و اکوسافاری


| 1 روزه

درتور غواصی و اکوسافاری یک هیجان مضاعف را تجربه می‌کنیم. لذت ماجراجویی در یک سفر جذاب اکوسافاری به‌سمت فیروزکوه مقدمه‌ای‌ست برای شروع یک برنامه‌ی مهیج غواصی در گرمای تابستان که شعف و طراوت تابستانه را به ما هدیه می‌دهد. خنکای غواصی بهترین گزینه‌ی فرار از گرما در این فصل داغ و پرشور است.


اجراهای غواصی و اکوسافاری

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1829/1830 تکمیل
1 روزه