سوارکاری ورکانه درجه 2

سوارکاری ورکانه درجه 2


سوارکاری درجه 2 ورکانه | 2 روزه

در تور سوارکاری درجه دوی ورکانه برای یک برنامه‌ی مهیج و جذاب اسب‌سواری به استان همدان و روستای سنگی ورکانه می‌رویم. بعد از گشت‌وگذار در روستا و آشنایی با اسب‌ها آماده‌ی یک سوارکاری دلچسب در طبیعت دلنشین زاگرس در دامنه‌ی الوند می‌شویم که در دسته‌ی تورهای سوارکاری درجه دو قرار می‌گیرد.


اجراهای سوارکاری ورکانه درجه 2

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1022/1706/1826 سوارکاری درجه 2 ورکانه تکمیل
2 روزه 1398-04-13 1398-04-14
1022/2790/2889 موجود
2 روزه 1398-08-30 1398-09-01
1022/2790/2938 موجود
2 روزه 1398-09-07 1398-09-08
1022/2790/2939 موجود
2 روزه 1398-09-14 1398-09-15
1022/2790/2940 موجود
2 روزه 1398-09-21 1398-09-22