سوارکاری ورکانه درجه 2

سوارکاری ورکانه درجه 2


سوارکاری درجه 2 ورکانه | 2 روزه

در تور سوارکاری درجه دوی ورکانه برای یک برنامه‌ی مهیج و جذاب اسب‌سواری به استان همدان و روستای سنگی ورکانه می‌رویم. بعد از گشت‌وگذار در روستا و آشنایی با اسب‌ها آماده‌ی یک سوارکاری دلچسب در طبیعت دلنشین زاگرس در دامنه‌ی الوند می‌شویم که در دسته‌ی تورهای سوارکاری درجه دو قرار می‌گیرد.


اجراهای سوارکاری ورکانه درجه 2

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1022/1706/1826 سوارکاری درجه 2 ورکانه تکمیل
2 روزه 1398-04-13 1398-04-14
1022/1706/2048 سوارکاری درجه 2 ورکانه موجود
2 روزه 1398-05-03 1398-05-04
1022/1706/2049 سوارکاری درجه 2 ورکانه موجود
2 روزه 1398-05-20 1398-05-21
1022/1706/2050 سوارکاری درجه 2 ورکانه موجود
2 روزه 1398-05-31 1398-06-01
1022/2051/2064 موجود
3 روزه 1398-05-18 1398-05-20
1022/2051/2065 موجود
3 روزه 1398-05-19 1398-05-21