آنکارا،دنیزلی، مارماریس، ازمیر، چشمه، استانبول

آنکارا،دنیزلی، مارماریس، ازمیر، چشمه، استانبول


| 11 روز

در تور دور ترکیه دیداری خواهیم داشت از شهرهای آنکارا، دنیزلی، مارماریس، ازمیر، چشمه و استانبول و بخشی از فرهنگ و آداب و رسوم این کشور همسایه را در موزه‌ی تاریخ جنگ، مقبره‌ی آتاتورک، آسانسور، برج ساعت و بازار کمارالتی مرور می‌کنیم. در مارماریس، آلاچاتی و پاموکاله در طبیعت منحصربه‌فرد و دلنشین ترکیه نفس تازه می‌کنیم و عکس یادگاری می‌گیریم.


اجراهای آنکارا،دنیزلی، مارماریس، ازمیر، چشمه، استانبول

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1783/1805 تکمیل
11 روز
1783/1784/1785 موجود
13 روز 1398-05-18 1398-05-30
1783/1805/1806 موجود
11 روز 1398-05-18 1398-05-28