آنکارا - افیون -دنیزلی - مارماریس - ازمیر - آلاچاتی - چشمه - استانبول

آنکارا - افیون -دنیزلی - مارماریس - ازمیر - آلاچاتی - چشمه - استانبول


| 10 روز

در تور دور ترکیه دیداری خواهیم داشت از شهرهای آنکارا، دنیزلی، مارماریس، ازمیر، چشمه و استانبول و بخشی از فرهنگ و آداب و رسوم این کشور همسایه را در موزه‌ی تاریخ جنگ، مقبره‌ی آتاتورک، آسانسور، برج ساعت و بازار کمارالتی مرور می‌کنیم. در مارماریس، آلاچاتی و پاموکاله در طبیعت منحصربه‌فرد و دلنشین ترکیه نفس تازه می‌کنیم و عکس یادگاری می‌گیریم.


اجراهای آنکارا - افیون -دنیزلی - مارماریس - ازمیر - آلاچاتی - چشمه - استانبول

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1783/1805 تکمیل
10 روز
1783/1805/4288 موجود
10 روز 1401-05-12 1401-05-21