خنکای جنگل و رود

خنکای جنگل و رود


| 1 روزه

در تور کسیلیان رود، به منطقه‌ی زیبا و حیرت‌انگیز شیرگاه سفر می‌کنیم. لذت حضور در جنگل و راهپیمایی جنگلی همراه رودخانه‌نوردی در رودخانه‌ی کسیلیان‌رود را در این سفر تجربه می‌کنیم. دیدار و هم‌نشینی با درختانی انبوه و  شنا در حوضچه‌های عمیق و مهیج این نقطه از شیرگاه هیجان جنگل‌نوردی‌مان را چندبرابر می‌کند.


اجراهای خنکای جنگل و رود

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
514/1401/1803 موجود
1 روزه 1398-04-07 1398-04-07