رم - فلورانس- ونیز

رم - فلورانس- ونیز


| 8 روز

در تور ایتالیا عازم سه شهر رویایی اروپا رم، فلورانس و ونیز می‌شویم. کلوسئوم بزرگ، چشمه عشاق، پله‌های اسپانیا و خیابان دل کورسو، شهر رم را به رخ هر گردشگری می‌کشند. در فلورانس به بازدید از کلیسای سانتا ماریا دل فیوره، پل وکیو، میدان سینیورا و پیزا می‌رویم و بالاخره رویای ایتالیا را با حضور در ونیز و تماشای میدان و کلیسای سن مارکو و گراند کانال به واقعیت تبدیل می‌کنیم.


اجراهای رم - فلورانس- ونیز

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1800/1801 تکمیل
8 روز