کمپ عشایری سبزکوه

کمپ عشایری سبزکوه


رفتینگ ارمند | 2.5 روزه

سفری پر هیجان و ماجراجویانه به رودخانه ارمند و رفتینگ در رودخانه خروشان ارمند همراه با اقامتی وصف ناپذیر در کنار عشایر بختیاری در دامنه ی سبزکوه، بازدید از تالاب چغاخور و  در انتها خرید سوغاتی از بلداجی


اجراهای کمپ عشایری سبزکوه

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
982/1787/1790 رفتینگ ارمند موجود
2.5 روزه 1398-04-13 1398-04-14