کمپ عشایری سبزکوه - اتوبوس VIP

کمپ عشایری سبزکوه - اتوبوس VIP


| 2.5 روزه

سفری پر هیجان و ماجراجویانه به رودخانه ارمند و رفتینگ در رودخانه خروشان ارمند همراه با اقامتی دلنشین در کنار عشایر بختیاری در دامنه ی سبزکوه، بازدید از تنگه وستگان و  در انتها خرید سوغاتی از بلداجی و حرکت به طرف تهران


اجراهای کمپ عشایری سبزکوه - اتوبوس VIP

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
982//1787 موجود
2.5 روزه 1398-04-12 1398-04-14