آنکارا، کاپادوکیا، قونیه، آنتالیا، دنیزلی، کوش آداسی، ازمیر، چشمه، استانبول

آنکارا، کاپادوکیا، قونیه، آنتالیا، دنیزلی، کوش آداسی، ازمیر، چشمه، استانبول


| 13 روز


اجراهای آنکارا، کاپادوکیا، قونیه، آنتالیا، دنیزلی، کوش آداسی، ازمیر، چشمه، استانبول

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1783/1784/1785 موجود
13 روز 1398-05-18 1398-05-30