دهلی- آگرا - جیپور

دهلی- آگرا - جیپور


| 8 روز

در تور هند، گذری خواهیم داشت بر سرزمین افسانه‌ها و اسطوره‌ها، هندوستان؛ سرزمین رنگ و نور و شور و سرزمین عجایبِ شگفت‌انگیزِ تاریخ. لذت سفر به جغرافیایی شاد و رنگارنگ با مردمانی نجیب و بانشاط را در سفر به هندوستان و مثلث سبز و رویایی شهرهای آگرا، جیپور و دهلی تجربه خواهیم‌کرد و خاطرات این سفر را مانا خواهیم کرد.     


اجراهای دهلی- آگرا - جیپور

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
138/1139/1782 موجود
8 روز 1398-07-03 1398-07-10
138/1139/543 دهلی، آگرا، جيپور(هتل5*معمولی) موجود
8 روز 1398-08-03 1398-08-11
138/2083/2084 موجود
8 روز 1398-08-02 1398-08-09
138/2083/2085 موجود
8 روز 1398-10-17 1398-10-24
138/2086/2087 تکمیل
8 روز 1398-08-09 1398-08-16
138/2086/2088 تکمیل
8 روز 1398-10-03 1398-10-10
138/1139/2621 موجود
8 روز 1398-07-26 1398-08-04
138/1139/2622 موجود
8 روز 1398-08-04 1398-08-12
138/1139/2624 موجود
8 روز 1398-08-10 1398-08-18
138/1139/2626 موجود
8 روز 1398-09-08 1398-09-16
138/2630/2631 موجود
8 روز 1398-08-03 1398-08-11
138/2630/2632 موجود
8 روز 1398-07-26 1398-08-04
138/2630/2633 موجود
8 روز 1398-08-10 1398-08-18
138/2630/2634 موجود
8 روز 1398-09-15 1398-09-23