دهلی- آگرا - جیپور

دهلی- آگرا - جیپور


| 8 روز

در تور هند، گذری خواهیم داشت بر سرزمین افسانه‌ها و اسطوره‌ها، هندوستان؛ سرزمین رنگ و نور و شور و سرزمین عجایبِ شگفت‌انگیزِ تاریخ. لذت سفر به جغرافیایی شاد و رنگارنگ با مردمانی نجیب و بانشاط را در سفر به هندوستان و مثلث سبز و رویایی شهرهای آگرا، جیپور و دهلی تجربه خواهیم‌کرد و خاطرات این سفر را مانا خواهیم کرد.     


اجراهای دهلی- آگرا - جیپور

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
138/1139/1782 موجود
8 روز 1398-07-03 1398-07-10