تور باکو

تور باکو


| 4روز

در تور باکو، سفری خواهیم داشت به سرزمینی از جنس وطن با آداب و رسوم مشترک که نتیجه‌ی هم‌نشینی و همسایگی با سرزمینی پرافتخار به‌نام آذربایجان است. میهمان مردمانی خونگرم و مهمان‌نواز در باکوی کهن با حصارهای قرون وسطایی خود هستیم که میزبان کاخ شیروان شاه و چندین موزه و مسجد با مناره‌های دیدنی است.


اجراهای تور باکو

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
153/1152/1776 موجود
4روز 1398-04-24 1398-04-27
153/1152/2475 موجود
4 روزه 1398-07-12 1398-07-15
153/1152/2653 موجود
4 روزه 1398-07-19 1398-07-22