تور لوگانو -پاریس

تور لوگانو -پاریس


| 7روز

در تور سوئیس فرانسه، راهی لوگانو و پاریس می‌شویم. جاذبه‌های تاریخی و طبیعی لوگانو از کلیسای سانتاماریا در روستای موکورت تا پارک مینیاتوری سوئیس بهانه‌ای هستند برای حضور در این شهر زیبای اروپایی. درگام بعد، گشت‌وگذار در پاریس را از شانزه‌لیزه و کلیسای نوتردام آغاز و با محله‌ی مونتمارتر، کلیسای سکره کور و ایفل به پایان می‌رسانیم.


اجراهای تور لوگانو -پاریس

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
650//1762 موجود
7روز 1398-05-29 1398-06-04
650/1481/1011 لوزان -پاریس موجود
7روز 1398-06-14 1398-06-20
650//1481 موجود
7روز 1398-06-14 1398-06-20
650/1762/1763 موجود
7روز 1398-05-29 1398-06-04