عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار

عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار


قشم، هرمز و هنگام | 5.5 روزه

در تور قشم، هرمز و هنگام، بر جغرافیای شگفت‌انگیز جزایری از ایران پا می‌گذاریم که تجربه‌ای ماندگار از سفر را رقم خواهد زد. قشم، بزرگ‌ترین خشکیِ خلیجِ همیشه پارس و جزیره‌ای بکر و خواستنی در پهنه‌ی این خلیج است که زیبایی‌های دلنشین آن از جنگل‌های حرا و پرنده هاي بومي و مهاجر گرفته تا معماري بومي لافت،  شهر بادگيرها، چاه‌های تل آو(طلا) و دره‌ی ستاره‌ها، تنگه‌ی چاه‌كوه و كارگاه لنج‌سازي و سفر به جزيره‌ی هنگام و هرمز مناظر خواستنی این منطقه را تکمیل می‌کنند. اقامت این تور قشم و هرمز در اقامتگاه سنتی در منطقه‌ی قشم خواهد بود که لذت اقامت در فضایی بومی و متناسب با سنت‌های مردم خونگرم منطقه‌ی قشم در استان هرمزگان را فراهم خواهد کرد.


اجراهای عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
107/1761 قشم، هرمز و هنگام تکمیل
5.5 روزه
107/1761/1764 اقامتگاه سنتی - قطار - عجایب هفتگانه موجود
5.5 روزه 1398-07-23 1398-07-27
107/1765/1768 هتل - قطار - عجایب هفتگانه موجود
5.5 روزه 1398-07-23 1398-07-27
107/2116/2117 موجود
5 روزه 1398-07-23 1398-07-27
107/2121/2122 موجود
5 روزه 1398-07-23 1398-07-27
107/2128/2129 موجود
6 روزه 1398-07-23 1398-07-28
107/2131/2132 موجود
4 روزه 1398-07-24 1398-07-27
107/2131/2535 موجود
4 روزه 1398-08-07 1398-08-10
107/2121/2536 موجود
5 روزه 1398-08-03 1398-08-07
107/2128/2537 موجود
6 روزه 1398-08-02 1398-08-07
107/1761/2538 قشم، هرمز و هنگام موجود
5.5 روزه 1398-08-02 1398-08-06
107/1761/2539 قشم، هرمز و هنگام موجود
5.5 روزه 1398-08-13 1398-08-17
107/2116/2540 موجود
5 روزه 1398-08-03 1398-08-07
107/1765/2541 موجود
5.5 روزه 1398-08-02 1398-08-06