تست

تست


تست | 1 روزه

سفر به پایتخت شاه طهماسب صفوی؛ بازدید از اولین خیابان ایران خیابان سپه، دروازه تهران، دروازه درب کوشک، حمام قجر، آب انبار سردار بزرگ، عمارت چهلستون، دروازه درب کوشک، حسینیه امینی ها، کاروانسرای سعد‌السلطنه، بازار قزوین، مقبره شازده حسین، موزه قزوین و مسجد عتیق


اجراهای تست

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
501/1354/1754 تست موجود
1 روزه 1300-04-05 1300-04-06
501/1354/2073 موجود
1 روزه 1398-05-04 1398-05-04
501/1354/2096 موجود
1 روزه 1398-05-11 1398-05-11