تور قزوین0000

تور قزوین0000


پایتخت شاه طهماسب صفوی | 1 روزه

سفر به پایتخت شاه طهماسب صفوی؛ بازدید از اولین خیابان ایران خیابان سپه، دروازه تهران، دروازه درب کوشک، حمام قجر، آب انبار سردار بزرگ، عمارت چهلستون، دروازه درب کوشک، حسینیه امینی ها، کاروانسرای سعد‌السلطنه، بازار قزوین، مقبره شازده حسین، موزه قزوین و مسجد عتیق


اجراهای تور قزوین0000

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
501/1747/1748 پایتخت شاه طهماسب صفوی تکمیل
1 روزه