ارزروم - ترابوزون - ریزه - هوپا - کارس

ارزروم - ترابوزون - ریزه - هوپا - کارس


| 7 روزه

در تور ترکیه به بخش شمال شرق این کشور خواهیم رفت و طبیعت سبز و دلنشین دریای سیاه را نفس می‌کشیم. بازدید از موزه‌ی ایاصوفیه و نقره‌کاری‌های بومی از جذابیت‌های سفر به ترابوزان است. سیروسیاحت در سوملایی که در دل کوه و روبه دریا قرارگرفته و تماشای اوزون‌گل در دامنه‌های سرسبز کوهستان و در مجاورت دریاچه‌ی اوزون‌گل و طبیعت زیبایی که سبک زندگی مردم و ساخت و ساز منازلشان را تحت تاثیر خودش قرار داده است.


اجراهای ارزروم - ترابوزون - ریزه - هوپا - کارس

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
134/1020 موجود
7 روزه 1398-06-15 1398-06-21