سوارکاری ورکانه 2 روزه

سوارکاری ورکانه 2 روزه


| 2 روزه

در تور سوارکاری درجه دوی ورکانه برای یک برنامه‌ی مهیج و جذاب اسب‌سواری به استان همدان و روستای سنگی ورکانه می‌رویم. بعد از گشت‌وگذار در روستا و آشنایی با اسب‌ها آماده‌ی یک سوارکاری دلچسب در طبیعت دلنشین زاگرس در دامنه‌ی الوند می‌شویم که در دسته‌ی تورهای سوارکاری درجه دو قرار می‌گیرد.


اجراهای سوارکاری ورکانه 2 روزه

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
1022//1706 موجود
2 روزه 1398-03-30 1398-03-31
1022/1706/2484 موجود
2 روزه 1398-06-07 1398-06-08
1022/1706/2485 موجود
2 روزه 1398-06-14 1398-06-15
1022/2051/2487 موجود
3 روزه 1398-06-13 1398-06-15