رودخانه زاینده رود - هتل *4 - اتوبوس (25)VIP

رودخانه زاینده رود - هتل *4 - اتوبوس (25)VIP


| 2.5 روزه

در تور رفتینگ سامان سفری مهیج و ماجراجویانه خواهیم داشت به آبی نیلگون رودخانه‌ی زاینده رود و هیجان یک قایق‌سواری لذت‌بخش به‌نام رفتینگ را در این رودخانه‌ی خروشان تجربه می‌کنیم و خاطره‌ای خوش را در گرمای داغ تابستان با خنکای آب و هیجان رفتینگ در خاطرمان ثبت می‌کنیم.


اجراهای رودخانه زاینده رود - هتل *4 - اتوبوس (25)VIP

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
982//1691 موجود
2.5 روزه 1398-04-06 1398-04-08
982/1691/3363 موجود
2.5 روزه 1400-02-22 1400-02-24
982/1691/3714 موجود
2.5 روزه 1400-02-15 1400-02-17
982/1691/3715 موجود
2.5 روزه 1400-03-13 1400-03-15