تور دریاچه یسان

تور دریاچه یسان


بهارِ ویستان | 1 روزه

در تور دریاچه‌ی شگفت‌انگیز یسان، لذت حضور کنار یکی از زیباترین دریاچه‌های دیدنی ییلاقات شمال را تجربه می‌کنیم. تماشای منظره‌ی دل‌انگیز و رویایی در نقطه‌ی دنجی از پهنه‌ی دریاچه از شیرین‌ترین بخش‌های سفر به منطقه‌ی رستم آباد و ییلاق بره‌سر است.


اجراهای تور دریاچه یسان

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
924/927 بهارِ ویستان موجود
1 روزه 1398-02-20 1398-02-20
924/1666/1052 بهارِ ویستان موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
924/1666/1053 بهارِ ویستان موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
924/1666/1054 بهارِ ویستان موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
924/1666/1055 بهارِ ویستان موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28
924/1052 بهارِ ویستان موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
924/1053 بهارِ ویستان موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
924/1054 بهارِ ویستان موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
924/1055 بهارِ ویستان موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28