هتل - میدل باس - چشمه های رنگی

هتل - میدل باس - چشمه های رنگی


تور دریاچه چورت و باداب سورت | 2 روزه

در تور دریاچه‌ی چورت و باداب سورت به تماشای گوشه‌ای کم‌نظیر از طبیعت رنگارنگِ ایرانِ زیبا می‌ر‌ویم. خاطره‌ای به‌یادماندنی را کنار چشمه‌های پلکانی و رنگی باداب‌سورت ثبت می‌کنیم و با جاذبه‌های شگفت‌انگیز این منطقه‌ی رویایی عکس یادگاری می‌گیریم و سرمست از لذت تجربه‌های نو به شهرمان بازمی‌گردیم.


اجراهای هتل - میدل باس - چشمه های رنگی

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
911/916 تور دریاچه چورت و باداب سورت موجود
2 روزه 1398-07-25 1398-07-26
911/1656/914 هتل - میدل باس - چشمه های رنگی موجود
2 روزه 1398-04-07 1398-04-08
911/1656/915 هتل - میدل باس - چشمه های رنگی موجود
2 روزه 1398-06-18 1398-06-19
911/1656/916 هتل - میدل باس - چشمه های رنگی موجود
2 روزه 1398-07-25 1398-07-26
911/914 هتل - میدل باس - چشمه های رنگی موجود
2 روزه 1398-04-07 1398-04-08
911/915 هتل - میدل باس - چشمه های رنگی موجود
2 روزه 1398-06-18 1398-06-19