تورانفرادی ژاپن

تورانفرادی ژاپن


اوساکا -کیوتو-هاکونه- توکیو | 10 روز

در تور ژاپن سفری خواهیم داشت به کشور شکوفه‌های رنگی. نارا و معبد بودای بزرگ، مقصد اول سفر ماست. در بخش بعدی به بازدید از بازار سنتی اوساکا می‌رویم و در ادامه از معبد کوهستانی واکایاما در دل طبیعت دیدن می‌کنیم. سفر به کیوتو و بازدید از سبک زندگی یک روستای تاریخی و دو معبد طلایی و آب مقدس از جذابیت‌های سفر به ژاپن است. در توکیو برج اسکای تیری، محله‌ی آساکوسا، منطقه‌ی اودایبا و کشتی تفریحی را خواهیم دید و درنهایت با سفر به هاکونه به تماشای دریاچه‌ای زیبا و کاخ امپراطور می‌رویم.


اجراهای تورانفرادی ژاپن

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
899/900 اوساکا -کیوتو-هاکونه- توکیو موجود
10 روز 1398-05-20 1398-05-29
899/1650/900 اوساکا -کیوتو-هاکونه- توکیو موجود
10 روز 1398-05-20 1398-05-29
899/1651/901 اوساکا -کیوتو-هاکونه- توکیو موجود
10 روز 1398-06-13 1398-06-22
899/901 اوساکا -کیوتو-هاکونه- توکیو موجود
10 روز 1398-06-13 1398-06-22