از دریاچه نئور تا ییلاق سوباتان

از دریاچه نئور تا ییلاق سوباتان


| 3 روزه

سفر به ارتفاعات گیلان و اردبیل به همراه گروه  اکو سافاری کلوت؛  گذر از ارتفاعات اردبیل و بازدید از مرتفعترین دریاچه ایران، اکو سافاری در مسیری ییلاقی از دریاچه نئور تا ییلاق زیبای سوباتان، و بازدید از ییلاق های زیبای تالش از شکر دشت تا آق اولر


اجراهای از دریاچه نئور تا ییلاق سوباتان

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
891/941 موجود
3 روزه 1398-03-14 1398-03-16