کمپ - اتوبوس VIP - زیر پای سماموس

کمپ - اتوبوس VIP - زیر پای سماموس


| 2.5 روزه

در تور ییلاق جواهردشت لذت حضور و راهپیمایی در جنگل‌های مه‌گرفته و رویایی را در کنار هم و پابه‌پای یک‌دیگر برفراز ارتفاعات سماموس تجربه می‌کنیم. به دیدار درختانی انبوه و شگفت خواهیم رفت که هریک به‌تنهایی روایت‌گر داستانی از غربت و شکوه جنگل در جغرافیای سبز پهنه‌ی شمال ایران‌زمین هستند.


اجراهای کمپ - اتوبوس VIP - زیر پای سماموس

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
839/842 موجود
2.5 روزه 1398-04-06 1398-04-08
839/1631/842 کمپ - اتوبوس VIP - زیر پای سماموس موجود
2.5 روزه 1398-04-06 1398-04-08
839/1631/843 کمپ - اتوبوس VIP - زیر پای سماموس موجود
2.5 روزه 1398-04-26 1398-04-28
839/1631/845 کمپ - اتوبوس VIP - زیر پای سماموس موجود
2.5 روزه 1398-05-23 1398-05-25
839/1631/846 کمپ - اتوبوس VIP - زیر پای سماموس موجود
2.5 روزه 1398-06-17 1398-06-19