تور ییلاق مازیچال

تور ییلاق مازیچال


کمپ - اتوبوس VIP - بر فراز ابرها | 2 روزه

در تور ییلاق مازیچال، سفری خاطره‌انگیز و رویایی خواهیم داشت به ارتفاعات کلاردشت و لذت کمپینگ و شب‌مانی در جنگل را تجربه می‌کنیم. دیدار و هم‌نشینی با درختانی انبوه و شگفت که هریک به‌تنهایی روایت‌گر داستانی از غربت و شکوه جنگل در ارتفاعات جغرافیای سبز پهنه‌ی شمال ایران‌زمین هستند، لحظاتی کم‌نظیر برای ماخواهدساخت.


اجراهای تور ییلاق مازیچال

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
814/818 کمپ - اتوبوس VIP - بر فراز ابرها موجود
2 روزه 1397-03-17 1397-03-18
814/1614/819 کمپ - اتوبوس VIP - بر فراز ابرها موجود
2 روزه 1398-04-07 1398-04-08
814/1614/820 کمپ - اتوبوس VIP - بر فراز ابرها موجود
2 روزه 1398-04-27 1398-04-28
814/1614/821 کمپ - اتوبوس VIP - بر فراز ابرها موجود
2 روزه 1398-05-17 1398-05-18
814/1614/822 کمپ - اتوبوس VIP - بر فراز ابرها موجود
2 روزه 1398-05-31 1398-06-01
814/1614/823 کمپ - اتوبوس VIP - بر فراز ابرها موجود
2 روزه 1398-06-18 1398-06-19
814/1614/824 کمپ - اتوبوس VIP - بر فراز ابرها موجود
2 روزه 1398-06-28 1398-06-29
814/819 موجود
2 روزه 1398-04-07 1398-04-08
814/820 کمپ - اتوبوس VIP - بر فراز ابرها موجود
2 روزه 1398-04-27 1398-04-28
814/821 کمپ - اتوبوس VIP - بر فراز ابرها موجود
2 روزه 1398-05-17 1398-05-18
814/822 کمپ - اتوبوس VIP - بر فراز ابرها موجود
2 روزه 1398-05-31 1398-06-01
814/823 کمپ - اتوبوس VIP - بر فراز ابرها موجود
2 روزه 1398-06-18 1398-06-19
814/824 کمپ - اتوبوس VIP - بر فراز ابرها موجود
2 روزه 1398-06-28 1398-06-29