تور روسیه (8روزه)

تور روسیه (8روزه)


تور مسکو تا سنت پترز بورگ | 8 روز

در تور روسیه سفری خواهیم داشت به سرزمین تزارها با تاریخی به قدمت تاریخ جهان. میدان سرخ مسکو، کلیسای واسیلی و بزرگ‌ترین کلیسای ارتودکس جهان، کاخ باشکوه کرملین، باغ الکساندر و موزه‌ی آرموری در مسکو به انتظار ما نشسته‌اند. بازدید از سن‌پترزبورگ زیبا و بناهایی مثل کلیسای سنت نیکلاس، قلعه‌ی پیتر و مجموعه‌ی ارزشمند موزه‌ی هرمیتاژ برنامه‌ی بعدی سفر ماست. تماشای آبشار زیبای کیواچ و جزیره‌ی جذاب کی‌جی همراه تجربه‌ی سونای روسی بخش آخر سفر ما خواهد بود.


اجراهای تور روسیه (8روزه)

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
805/807 تور مسکو تا سنت پترز بورگ موجود
8 روز 1397-05-25 1397-06-01
805/1609/1026 تور مسکو تا سنت پترز بورگ موجود
8 روز 1398-04-07 1398-04-14
805/1610/1027 تور مسکو تا سنت پترز بورگ موجود
8 روز 1398-05-25 1398-06-01
805/1611/1028 تور مسکو تا سنت پترز بورگ موجود
8 روز 1398-05-20 1398-05-29
805//1610 موجود
8 روز 1398-05-25 1398-06-01
805//1611 موجود
10 روز 1398-05-20 1398-05-29
805/1610/1769 موجود
8 روز 1398-06-15 1398-06-22