سوارکاری گنبد (درجه 2)

سوارکاری گنبد (درجه 2)


| 2/5 روزه

هر سوارکاری عاشقِ اسبِ خود و هر اسبی عاشق طبیعت است؛ از این موضوع می­توان نتیجه گرفت که سوارکارها طبیعت را دوست داشته و سوارکاری در طبیعت، یکی از زیباترین لحظه­های زندگی­شان را رقم خواهد زد؛ بنابراین، تور اسب­سواری در طبیعت، به سوارکارهایی که به ماجراجویی و تنوع در این ورزش علاقه دارند، پیشنهاد می­شود. این بار متفاوت­تر از قبل سفر خواهیم کرد. به میزبانیِ ترکمن­های با اصالتِ استان گلستان و با همراهی اسب­های اصیل ترکمن، در زیبایی­های این دیار پرسه زده و ماجراهای ناگفته­ی دیگری را از سبک زندگی ایل و ایلخی تجربه کنیم.


اجراهای سوارکاری گنبد (درجه 2)

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
766/767 موجود
2/5 روزه 1398-02-25 1398-02-27